Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Deborah Schoonheidssalon kan persoons gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Deborah Schoonheidssalon.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Deborah Schoonheidssalon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam, tussenvoegels, achternaam

Adres, postcode en woonplaats

telefoonnummer

e-mailadres

Geboortedatum

Persoonsgegevens van cliënten worden door Deborah Schoonheidssalon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden

communicatie over de opdracht en/ of uitnodigingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaart

Deborah Schoonheidssalon bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.


Deborah Schoonheidssalon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.